Razmislite od Kur'an

بسم الله الرحمن الرحيم Draga bračo i cenjene sestre vo Islam, Uzvišeni Allah swt, prativ Kur'an Časni preko Poslanika saws , da bi biv uputa za tija kuje tražet uputa od Allaha swt, Šifa( ozdravljenje) za tija bolesne srca,da bi rastaiv istina od neistina(furkan),da bi biv svetlo jasno za ljuđi, kuje se vo tmina dunjalučka... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Gore ↑