ZULUM NA MUSLIMANI

BismillahiRrahmaniRrahim. Draga bračo i cenjene sestre vo islam, Čvera vo Burma(Mianmar) je počinet goljem zulum nad Muslimani kuje živet tamo. Oja se dešava godinama, kaščo se dešavalo generacijem prije nas i ovogua zulum se čini nad ni samo, zbog jeden razlog koji go napomnav Uzvišeni Allah swt vo Kuran Časni. Velji Uzvišeni Allah swt: "A... Continue Reading →

KRATOK POGLED NA CVERASEN DOGADZAJ VO ISTANBUL

Draga bračo i cenjene sestre vo Islam,Čvera vo Istanbul, vo kafič, se ubijene 39 osobe, oja se desilo dor slavilje "nova godina."  Hvala i Zahvala pripada Allahu swt, Salavat selam na Poslanika Muhammeda saws, na Negove čiste časne žene, Negove ashabi i na sve tija kuje če sledet put istinski do sudnji den. Draga bračo... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Gore ↑